L’Espai del refugi

El refugi és el nostre lloc de trobada, tant a l’hora d’arribar com a la de marxar.

Es divideix en dos espais totalment connectats,l’interior i l’exterior. L’interior consta de diferents espais amb l’objectiu d’oferir diferents provocacions d’aprenentatge, tenint en compte les diferents intel·ligències múltiples, per al seu foment i desenvolupament. Aquests espais preparats canvien periòdicament segons la demanda dels infants

El refugi és el punt de trobada per dinar i d’emmagatzematge de material divers de l’escola.

L’espai exterior també forma part d’aquests espais de provocacions d’aprenentatge, assemblees i de joc lliure.

Els materials dels espais d’aprenentatge estan confeccionats de forma respectuosa amb la natura, aprofitant els recursos que ens ofereix, donant preferència a materials naturals i tenint molt en compte l’estètica d’aquests espais inspirats en la pedagogia de Loris Malaguzzi a Reggio Emilia i adaptats al nostre context.

Tenint en compte les intel·ligències múltiples comptem amb diferents ambients que les engloben totes. En aquests, l’oferta de material anirà canviant segons la demanda del que s’ofereix.

L’espai de Bosc, aire lliure

Cada dia, de dilluns a divendres, sortim al bosc amb dos
acompanyants educadors/es. Per tant, s’ofereix als infants un
contacte regular i directe amb la natura, en el que aquesta
constitueix l’escenari de referència, la font de materials i la
inspiració d’un model de vida respectuós i conscient. Amb una
base de tracte respectuós amb l’infant, d’atenció en els processos
de desenvolupament i acompanyament afectuós i proper amb
aquest.

Els materials que ofereix la natura no són estructurats, esdevenen
una font accessible a qualsevol persona perquè són gratuïts i
es presten adequadament al joc: pals, pedres, aigua, terra, fang,
fulles… i permeten a l’infant decidir a cada instant, segons les
seves necessitats i desitjos interns, donat que cap d’aquest
material indica a què i com s’ha de jugar, per tant alimenta la seva
imaginació i creativitat.

L’hort, aire lliure, la introducció a la permacultura

Interacció i col·laboració amb els veïns del municipi.
Pretén ser un espai estacional i de construcció conjunta de sabers
vinculats amb la cultura popular i introducció a la permacultura.